Dichtbundel: op weg naar huis

Op vrijdag 8 september was het eindelijk zover, na veel schrijven en creatief werk was er de publicatie van Sven’s langverwachte spirituele dichtbundel “Op Weg naar Huis”. Voor u die dit leest, een woordje uitleg over de bundel:

In deze dichtbundel neemt Sven je mee op een reis doorheen de spirituele menselijke zoektocht, een reis naar een dieper thuiskomen bij onszelf.

Doorheen alle gedichten heen is er vooral een zingevend thema aanwezig, toch ook is er steeds een scheutje menselijkheid in terug te vinden, helemaal in lijn met ons menselijke pad.

Sven heeft deze bundel geschreven omdat het geboren wou worden, de woorden vielen vele keren op het blad, spontaan tijdens momenten van inspiratie, reflectie of dagdagelijkse ervaringen.

Deze bundel kan voor iedereen een kompaan zijn, zowel voor de spirituele zoeker als voor de zogenaamde leek, de gedichten zijn bedoelt om voor iedereen toegankelijk te zijn en hopen u te mogen inspireren naar een inspirerender leven.

Ten slotte raad Sven je aan dit boek te lezen met een beschouwende en aandachtige houding, met een open hart. Neem gerust even voor het lezen de tijd stil te worden in jezelf, tot rust te komen, gun jezelf de ruimte om je eigen hartklop en ademhaling te voelen, en in lijn te komen met het universele mysterie, dat ook in elk van ons zeer levendig leeft.

Kostprijs:

  • exclusief verzending: 13,90 euro.
  • inclusief verzending: 20,30 euro. (6,40 euro per pakje)

De bundel aankopen?

  • Via de website van Indigo Projects, mijn partner die mij helpt in het proces richting publiceren en uitgeven, ingevoegde link leidt naar de pagina.
  • Een exemplaar laten versturen naar jouw deur, door een mail te versturen naar sven@loslatenmetsven.com, vermeld daarin gelieve jouw naam en volledige adres, daarna verstuur ik een betalingslink en kan de bundel worden verzonden.
  • Een exemplaar komen afhalen bij mij, op deze manier bespaart u verzendingskosten en kan je de bundel aankopen voor de prijs van 13,90 euro. Gelieve, als je graag deze manier verkiest, mij een mail te versturen met daarin jouw vraag. Wanneer ik jouw mail heb ontvangen kunnen we een afspraak vastleggen en geef ik graag mijn adres mee. Ik ben woonachtig te Gent.

Visueel:

Aanvullende informatie, colofon:

© 2023 Sven Couchez
Ondernemingsnummer: 0790958685
Eerste druk: september 2023
Auteur en redacteur: Sven Couchez
Contact: sven@loslatenmetsven.com
Ontwerp kaft: Lore Vangheluwe
Druk: IndigoPro
ISBN 9782931206034
EAN: 9782931206034
Wettelijk depot : D/2023/15568/04


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelten uit
deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken dient men zich tot de auteur te wenden.