De transformatie kracht van loslaten

 

Loslaten helpt ons ons hart te ontwaken, en ten volle tot leven te komen in de wereld. In loslaten schuilt een nieuw leven.

Hoe het allemaal begon

Vele paden heeft Sven doorlopen, veel verschillende technieken beoefend, tot uiteindelijk het thema van loslaten op zijn pad terechtkwam. Dit door een aaneenschakeling van verbazingwekkende gebeurtenissen buiten zijn controle, alsof de juiste puzzelstukjes door het leven in elkaar werden gepast.

Hij begreep al vrij snel dat loslaten vaak verkeerd wordt begrepen, het is bij het merendeel van de mensen een zeer vaag begrip.

In essentie echter kan worden losgelaten door een resem vrij eenvoudige en effectieve technieken toe te passen die vrij makkelijk kunnen worden aangeleerd. Het loslaten bestaat telkens uit enkele eenvoudig op te volgen stappen die gepaard gaan met het gebruiken van ons hart, ons gevoel, onze intuïtie. Loslaten kan ook worden beoefent in allerhande situaties, en brengt ons naast heel wat positieve resultaten ook dichter in contact met een liefdevol bewustzijn, onze kern.

  • Eenvoudige technieken
  • Vrij makkelijk aan te leren
  • Toe te passen in allerlei situaties
  • Allerhande positieve resultaten

Case studies

Mede-schepper worden

Via talloze hersenscans is gebleken dat loslaten en nauw verwante technieken onze hersenen in Alpha en Theta helpen brengen. Dit brengt ons vanonder de invloed van de Beta staat vandaan. Hierdoor krijgen we een kans boven het stimulus-respons patroon uit te stijgen en te handelen vanuit meer bewustzijn en een sterkere persoonlijke wil. Door de techniek van loslaten transformeren we onszelf van slachtoffer tot mede-schepper, onze vrije wil wordt opnieuw van ons.

Essentie

Door loslaten te beoefenen krijgen we de kans een mede-schepper te worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar loslaten en verwante technieken toont aan dat ze beschermen tegen de ontwikkeling van een slechte geestelijke gezondheid. Loslaten werkt preventief tegen de ontwikkeling van geestelijk onwelbevinden. Het wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verder onderzoek naar loslaten zeer aangewezen is vanwege de positieve onderzoeksresultaten.

Essentie

Loslaten werkt preventief tegen de ontwikkeling van geestelijk onwelbevinden.

Zelf-genezend vermogen

Wetenschappelijk onderzoek naar loslaten en verwante technieken toont aan dat ze beschermen tegen de ontwikkeling van een slechte geestelijke gezondheid. Loslaten werkt preventief tegen de ontwikkeling van geestelijk onwelzijn. Het wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verder onderzoek naar loslaten zeer aangewezen is vanwege de positieve onderzoek resultaten.

Essentie

Loslaten kan het zelf-genezend vermogen van ons lichaam activeren.

Psychologische flexibiliteit

Uit een onderzoek op 1250 deelnemers die een training in loslaten volgden, bleek dat zij na de training hoger scoorden op de 6 criteria van psychologische flexibiliteit: zelf-observatie, mindfulness, op waarden gericht handelen, acceptatie, waarden aan toegewijd gedrag, en afstand kunnen nemen van negatieve gedachten.

Essentie

Uit onderzoek blijkt dat we psychologisch flexibeler worden na een training in loslaten.